Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Månsholmen, Norra Vånga

Fr trettio r sedan

21 augusti 1985
Nu
14 augusti 2012

Månsholmen i Norra Vånga socken

Först efter ett långt letande hittade vi platsen där första bilden togs. Efter att ha tagit bort mossan över sprickan i den främre stenen var vi säkra att vi var på rätt plats. Ett exempel på hur stora förändringarna kan vara även om betet har fortsatt. Ljungen har utsatts för ett så hårt betestryck att den nästan har försvunnit. I övrigt tycks arterna finnas kvar, t ex kattfot vid främre stenen. I bakgrunden har träd växt upp.

Koordinater

RT90 X Y: 6 458 927, 1 350 910

Sweref99 X, Y: 6 455 474, 398 246

Lat, long decimal: 58,228638, 13,267369