Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Alarp, Timmele

Fr trettio r sedan

18 maj 1983
Nu
14 maj 2012

Alarp i Timmele socken

Betesmark, med gravfält, solitärek och stenmur, sedan några år granplanterad. Enligt kulturmiljölagen är det inte tillåtet att utan tillstånd plantera fornlämningar och en zon kring dessa.

Koordinater

RT90 X Y: 6 416 993, 1 354 681

Sweref99 X, Y: 6 413 611, 402 515

Lat, long decimal: 57,853746, 13,357364