Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Dala naturreservat, Dala

Fr trettio r sedan

20 maj 1986
Nu
8 maj 2012

Dala naturreservat i Dala socken

Ett lägre betestryck har lett till en viss igenväxning i torrare delar av kärret. Kabbelekan (Caltha palustris) blommar rikligt i bägge bilderna. Av äldre bildens tuvor syns inte mycket längre. Bortom kärret har en kraftig igenväxning ägt rum.

Koordinater

RT90 X Y: 6 460 717, 1 379 296

Sweref99 X, Y: 6 457 602, 426 593

Lat, long decimal: 58,253384, 13,749229