Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Håkantorp, Håkantorp

Fr trettio r sedan

22 maj 1983
Nu
8 maj 2012

Håkantorp i Håkantorp socken

Enbuskarna har expanderat ohejdat. De inkräktar på betesmarken och döljer till stor del stenmuren. Förr värnades gräsmarken ”genom bondens aldrig slappnande vilja att hålla efter barrträden och enen”, skriver Mårten Sjöbeck.

Koordinater

RT90 X Y: 6 460 917, 1 371 432

Sweref99 X, Y: 6 457 708, 418 732

Lat, long decimal: 58,252954, 13,615279