Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Äne, Kvinnestad

Fr trettio r sedan

15 maj 1983
Nu
11 maj 2012

Äne i Kvinnestad socken

Enarna har växt och samtidigt blivit brunbarriga och är kanske döende. Stubben i förgrunden har till största delen multnat bort och en gran har slagit rot i den gräsfria ytan. Den täta trädväxten tillåter inte någon nämnvärd ängsflora och ger lite betesgräs.

Koordinater

RT90 X Y: 6 435 715, 1 328 598

Sweref99 X, Y: 6 432 010, 376 226

Lat, long decimal: 58,012397, 12,905077