Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Fornabo, Tvärred

Fr trettio r sedan

5 maj 1983
Nu
16 maj 2012

Fornabo i Tvärred socken

Verksamheten har avtagit och brukningsvägen syns inte längre. Marken är uppenbarligen gödslad eftersom maskrosorna är så talrika. Ett träd har hamlats till höger om högra byggnaden. I högra kanten av bilden har en hasselbuske har växt upp.

Koordinater

RT90 X Y: 6 406 041, 1 348 781

Sweref99 X, Y: 6 402 595, 396 749

Lat, long decimal: 57,753553, 13,265012