Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Högryd, Södra Ving

Fr trettio r sedan

8 juli 1986
Nu
16 maj 2012

Högryd i Södra Ving socken

Enen är normalt en buske men det var vanligt förr att bönder skapade enträd genom att hugga bort alla stammar utom en enda, som kvistades upp. De användes som störar i trägärdsgårdar, men även som levande stöd för dessa, som i stormar annars kunde blåsa omkull. Enen på bilden har en omkrets på 98 cm. Stenmuren har sannolikt föregåtts av en trägärdsgård. Muren har först kompletterats och sedan ersatts med taggtråd. På den senare bilden ses tydligt att vitsippan (Anemone nemorosa) är en trampkänslig art som växer rikligast på den obetade dikesrenen. I hagen finns den främst kring stenar där korna inte sätter ner sina klövar.

Koordinater

RT90 X Y: 6 408 354, 1 350 425

Sweref99 X, Y: 6 404 926, 398 365

Lat, long decimal: 57,774852, 13,291155