Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Odenskulle, Gökhem

Fr trettio r sedan

22 maj 1983
Nu
21 maj 2012

Odenskulle i Gökhem socken

Enar växer snabbare än vad man i allmänhet föreställer sig. De växer särskilt snabbt om man bara låter en stam vara kvar. Om man dessutom kvistar upp stammen, som på bilden, kan man få ett vackert enträd. Sådana skapades förr i stor mängd för att användas till störar i trägärdsgårdar. Uppkvistade enar inkräktade obetydligt på gräsproduktionen. Att göra enträd av enbuskar är en syssla som borde återupptas. Den bidrar till att skapa en ålderdomlig prägel på betesmarker och leder till mindre beskuggning av marken.

I bakgrunden syns att det gjorts en radikal utgallring av enbuskar.

Koordinater

RT90 X Y: 6 450 549, 1 360 871

Sweref99 X, Y: 6 447 220, 408 301

Lat, long decimal: 58,156739, 13,441754