Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Kappart, Nittorp

Fr trettio r sedan

15 maj 1985
Nu
30 maj 2012

Kappart i Nittorp socken

Kappart är en ovanligt rikt flödande källa som enligt SGU har ett flöde på minst 3 liter per sekund. I bäcken växer bland annat bäckeronika (Veronica beccabunga) och källört (Montia fontana). Källan är numera frånhägnad betesmarken för att besökare ska slippa närkontakt med betesdjuren. Dessvärre växer därmed den solöppna källmiljön igen. Gustav Johansson, Nittorp, betraktar källan: ”På vintern släppte vi ut kora varje da´, så dom feck gå te Kappart å drecka.”

Koordinater

RT90 X Y: 6 386 537, 1 362 247

Sweref99 X, Y: 6 383 264, 410 439

Lat, long decimal: 57,582904, 13,502124