Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Västergården Bryngelsgärde, Ödenäs

Fr trettio r sedan

22 juni 1982
Nu
30 juni 2012

Västergården Bryngelsgärde i Ödenäs socken

Skillnaden är markant mellan lieslagen ängsmark (närmast) och betesmark. Ängen domineras av den bredbladiga svinroten (Scorzonera humilis). Här har också noterats fältgentiana (Gentianella campestris), späd ögontröst (Euphrasia stricta var. tenuis), den tidigblommande formen av slåtterblomma (Parnassia palustris) och vildlin (Linum catharticum), som i magerbygder är starkt knuten till ängar. För cirka 15 år sedan upphörde slåttern och betet. Slåttern återupptogs 2012. Vad som finns kvar av de exklusiva slåttergynnade arterna är inte undersökt.

Det finns en annan betydligt större äng på gården som slagits kontinuerligt.

Koordinater

RT90 X Y: 6 414 008, 1 305 776

Sweref99 X, Y: 6 410 045, 353 678

Lat, long decimal: 57,808439, 12,537349