Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Haga, Strö

Fr trettio r sedan

16 juni 1983
Nu
7 juni 2012

Haga i Strö socken

Det sällsynta trollsmultronet (Drymocallis rupestris) förekommer främst i Dalsland, Västergötland och Småland. Det är en beteskänslig art, vilket framgår av bilderna. Den växer bara på den smala sydvända slänten mellan åkern och betesmarken. På den senare bilden har hundkäx (Anthriscus syvestris) etablerats. Något sly av ek, sälg och björk. Slåtter på renen skulle gynna trollsmultronet.

Koordinater

RT90 X Y: 6 499 817 1 341 218

Sweref99 X, Y: 6 496 222 388 070

Lat, long decimal: 58,591945 13,074344