Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Stenhusbacken, Fröslunda, Strö

Fr trettio r sedan

16 juni 1983
Nu
6 juni 2012

Stenhusbacken, Fröslunda i Strö socken

Betet har upphört och stängslet har tagits bort. Ännu ingen igenväxning. En maskinslagen vandringsslinga går runt till de olika fornlämningarna.

Koordinater

RT90 X Y: 6 498 912, 1 343 526

Sweref99 X, Y: 6 495 345, 390 388

Lat, long decimal: 58,584666, 13,114611