Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Uggletorp, Fullestad

Fr trettio r sedan

12 maj 1983
Nu
29 maj 2012

Uggletorp i Fullestad socken

Uggletorps betesmarker utgör västra delen av Mängsholms naturreservat. 2012 svagt betestryck. Två enbuskar har växt upp. Inom området varierande grad av igenväxning.

Koordinater

RT90 X Y: 6 436 093, 1 317 991

Sweref99 X, Y: 6 432 261, 365 621

Lat, long decimal: 58,011572, 12,725604