Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Gunnestorp, Börstig

Fr trettio r sedan

18 juli 1986
Nu
5 juni 2012

Gunnestorp i Börstig socken

Det är små förändringar i landskapet sedan 1986. Stängslet genar numera något i ett åkerhörn. Betestrycket verkar vara något högre i den senare bilden. Backtimjan syns bara i den äldre bilden, men arten finns kvar i området. Den stora gravhögen hitom ladugården är av stort botaniskt intresse. Här förekommer växter med helt olika krav på växtplatsen. Variationen i solinstrålning på högens olika sidor ger upphov till en rad skillnader i mikroklimat och jordmån. Jämfört med nordsidan har sydsidan bland annat större temperaturskillnad mellan natt och dag, högre avdunstning, mindre urlakning och högre pH. Vad solen åstadkommer på sydsidan bidrar vinden med på västsidan, som därmed, vad växtligheten beträffar, påminner om sydsidan. På östsidan måste först morgondaggen avdunsta, innan avdunstningen från marken börjar. Solens uttorkande effekt minskas härigenom avsevärt och vegetationen liknar nordsidan. Som exempel på sydsidans växter kan nämnas darrgräs (Briza media) och rödkämpar (Plantago media) och på nordsidan slåttergubbe (Arnica montana) och fältgentiana (Gentianella campestris) av den senblommande betesgynnade varianten. (Lokalen saknas i Västergötlands flora. 2002.)

Koordinater

RT90 X Y: 6 431 871, 1 362 386

Sweref99 X, Y: 6 428 571, 410 038

Lat, long decimal: 57,989655, 13,478402