Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Smula ås, Smula

Fr trettio r sedan

8 juni 1983
Nu
18 juni 2012

Smula ås i Smula socken

Bilden är tagen från sydändan på åsen mot nordost. Den södra delen av åsen har varit inhägnad för sig, medan den mellersta delen (som också syns på bilden) har legat i samma gärde som åkern. Södra delen har betats årligen från vår till höst. Mellersta delen har betats de år då det varit vall i växtföljden, vanligen tre år i rad i en sexårig växtföljd. När det varit säd på åkern har åsen inte betats alls eller först när säden var bärgad på åkern. Förr har det troligen varit slåtter på denna del av åsen. Här har funnits den sällsynta, slåttergynnade smalbladiga lungörten (Pulmonaria angustifolia), men efter några år med hårt bete från vår till höst finns arten numera endast på reservatsskylten.

Koordinater

RT90 X Y: 6 437 735, 1 369 455

Sweref99 X, Y: 6 434 516, 417 033

Lat, long decimal: 58,044396, 13,594575