Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Nolgårdens naturreservat, Näs

Fr trettio r sedan

8 juli 1983
Nu
26 juni 2012

Nolgårdens naturreservat i Näs socken

Fjädergräset (Stipa pennata), som i norra Europa endast finns på tre platser på Falbygden, varierar mycket i blomning från år till år. Den nuvarande trenden är dock starkt nedåtgående, främst beroende på att det nuvarande regelverket för stöd till betesmarker inte kan förenas med en skötsel som fjädergräset kräver för att långsiktigt överleva. Växtplatsen har legat inom samma gärde som angränsande åkrar, vilket inneburit sent betespåsläpp (när åkern låg i vall) eller inget bete (säd på åkern). Det gamla dialektnamnet akerull antyder att fjädergräset förr koloniserade åkrar som låg i långtidsträda.

Koordinater

RT90 X Y: 6 441 954 1 375 802

Sweref99 X, Y: 6 438 809 423 326

Lat, long decimal: 58,084070 13,699740