Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Slättevalla, Lyrestad

Fr trettio r sedan

1 juli 1986
Nu
9 juli 2012

Slättevalla i Lyrestad socken

Provinsialmedicus Anders Leche upptäckte färginst mellan Börstorp och Slättevalla 1740. Växten finns kvar i trakten och har på senare decennier spridit sig starkt längs vägarna i Lyrestads socken. Däremot är den sällsynt i betesmarker. På den senare bilden har betet ännu ej påbörjats. I förgrunden ses jungfru Marie nycklar (Dactylorhiza maculata).

Koordinater

RT90 X Y: 6 524 841, 1 397 273

Sweref99 X, Y: 6 521 905, 443 791

Lat, long decimal: 58,833354, 14,026312