Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Nolby, Torsö

Fr trettio r sedan

9 juli 1985
Nu
9 juli 2012

Nolby i Torsö socken

Betad vall med åkerholme, den senare betydligt mer välbetad. ”Var helst en remsa obehandlad vall finns kvar, där avbetas denna först och med största begärlighet av betesdjuren innan dessa förtära den konstgödslade fodret. Den äldre ogödslade vallens magra flora äger synbarligen egenskaper, som betesdjuren men icke människan förmår att uppskatta.” (Mårten Sjöbeck 1960). De flesta stenarna som syns på första bilden ligger nu dolda i det höga gräset. Två björkar och två enbuskar har vuxit upp.

Koordinater

RT90 X Y: 6 520 451, 1 384 260

Sweref99 X, Y: 6 517 361, 430 838

Lat, long decimal: 58,790666, 13,803397