Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Vid kyrkan, Brunn

Fr trettio r sedan

11 augusti 1983
Nu
20 juli 2012

Vid kyrkan i Brunn socken

Som all mark som betas av modernt utfodrade mjölkkor är denna gödeselpåverkad med spridda förekomster av nässlor (Urtica dioica). Ännu förekommer backtimjan (Thymus serpyllum) sparsamt på några små kullar (ses i förgrunden på senare bilden). Många av den mindre stenarna som syns på första bilden är numera övertäckta med gräs. Varför två av de främre stenarna är avtäckta lyckades vi inte utröna.

Koordinater

RT90 X Y: 6 410 706, 1 355 143

Sweref99 X, Y: 6 407 333, 403 052

Lat, long decimal: 57,797499, 13,368950