Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Holtsäckra, Ornunga

Fr trettio r sedan

25 augusti 1986
Nu
20 juli 2012

Holtsäckra i Ornunga socken

En utarmad sedan länge övergiven åkerlapp. Några staggtuvor (Nardus stricta) ses i förgrunden på den äldre bilden. Betestrycket är numera svagare, men staggen finns kvar liksom granspiran (Pedicularis sylvatica), en starkt minskande art.

Koordinater

RT90 X Y: 6 430 229, 1 330 498

Sweref99 X, Y: 6 426 550, 378 190

Lat, long decimal: 57,963931, 12,941112