Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Järnhestra, Mossebo

Fr trettio r sedan

23 juli 1984
Nu
13 augusti 2012

Järnhestra i Mossebo socken

Buskar utmed vägen. Fotoplatsen framflyttad två meter. Eken, ca 2,30 meter i omkrets, är mycket försvagad.

Koordinater

RT90 X Y: 6 368 623, 1 358 986

Sweref99 X, Y: 6 365 322, 407 392

Lat, long decimal: 57,421183, 13,458004