Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Vråna, Alingsås

Fr trettio r sedan

7 juli 1983
Nu
13 augusti 2012

Vråna i Alingsås socken

En bitvis ganska igenväxt beteshage med en del öppnare ytor där det växer slåttergubbe och kattfot. Betet har upphört. Enligt markägaren kan det bli aktuellt med återupptagen hävd. Björken till höger har avverkats. På gården finns en artrik äng som slås i månadsskiftet juli-augusti.

Koordinater

RT90 X Y: 6 420 458, 1 312 034

Sweref99 X, Y: 6 416 565, 359 855

Lat, long decimal: 57,868931, 12,637376