Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Månsholmen, Norra Vånga

Fr trettio r sedan

21 augusti 1985
Nu
14 augusti 2012

Månsholmen i Norra Vånga socken

Ljungen är numera nästan försvunnen. Kvarvarande ljung är hårt nedbetad och blommar obetydligt. De flesta enbuskar har tagits bort. Några björkar har växt upp på dikesrenen.

Koordinater

RT90 X Y: 6 458 927, 1 350 910

Sweref99 X, Y: 6 455 474, 398 246

Lat, long decimal: 58,228638, 13,267369