Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Rommele, Rommele

Fr trettio r sedan

13 aug 1985
Nu
23 augusti 2012

Rommele i Rommele socken

Ravinlandskapet har varit svagt betat under lång tid men har inte vuxit igen. Den tjocka gräsfilten förhindrar effektivt fröföryngring av träd och buskar. I bortre delen av dalbottnen är dock några träd på väg att växa upp. Den gamla tallen har inte förändrats mycket under 27 år. Snarast ser den mer vital ut nu än 1985. Sex ungdjur sågs vid senaste besöket.

Koordinater

RT90 X Y: 6 456 809, 1 288 600

Sweref99 X, Y: 6 452 612, 336 002

Lat, long decimal: 58,184206, 12,210692