Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Bogared, Od

Fr trettio r sedan

23 september 1984
Nu
3 september 2012

Bogared i Od socken

Den kortsnaggade grässvålen har ersatts med svagt betad, igenväxande mark. Gräset på stenarna har till stor del ersatts med mossor och lavar. På stenblocken i förgrunden ses även lingonris (Vaccinium vitis-idaea).

Koordinater

RT90 X Y: 6 423 236, 1 340 947

Sweref99 X, Y: 6 419 686, 388 716

Lat, long decimal: 57,905067, 13,122128