Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Drägved, Håcksvik

Fr trettio r sedan

29 maj 1984
Nu
14 juni 2012

Drägved i Håcksvik socken

Trots rätt många år utan bete har igenväxningen ännu inte tagit fart. Den rika förekomsten av ängskavle (Alopecurus pratensis) är troligen ett resultat av insådd som troligen är av gammalt datum. Mossa har ersatt lavar på stenarna.

Koordinater

RT90 X Y: 6 359 280, 1 344 636

Sweref99 X, Y: 6 355 815, 393 162

Lat, long decimal: 57,332700, 13,225306