Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Backa, Hyssna

Fr trettio r sedan

15 maj 1984
Nu
24 maj 2012

Backa i Hyssna socken

Det är små förändringar i landskapet vid fänagata. Den tydligaste är att mossa numera täcker stenmurarna. Bygnaden vid skogsbrynet är en sommarladugård med spåntak. Till höger framför ladugården har ett häggsnår tagits bort. I fägatans förlängning har en ny bilväg anlagts till ett nybyggt hus.

Koordinater

RT90 X Y: 6 386 66,1 1 306 277

Sweref99 X, Y: 6 382 723, 354 503

Lat, long decimal: 57,563506, 12,567726