Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Leaby, Karleby

Fr trettio r sedan

23 september 1984
Nu
6 september 2011

Leaby i Karleby socken

Våtmarken i sänkan är en kalkfuktäng. Här växer bland annat stor ögontröst (Euphrasia rostkoviana ssp. rostkoviana), som förekommer mycket sällsynt på Falbygden och i Skåne. De bägge stenmurarna är numera till största delen dolda av vegetation. Bete tycks bara förekomma i området mellan stenmurarna. Röjning och slåtter har förekommit för att gynna ögontrösten.

Koordinater

RT90 X Y: 6 447 173, 1 372 384

Sweref99 X, Y: 6 443 983, 419 847

Lat, long decimal: 58,12992, 13,63900