Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Fötene, Södra Härene

Fr trettio r sedan

28 maj 1988
Nu
29 maj 2012

Fötene i Södra Härene socken

Styvmorsviol blommar i överflöd vissa år på hällmarker med tunt jordtäcke. Marken ser ut att ha blivit mer näringsrik på senare år, kanske på grund av stödutfodring. Bergryggarna är nu till stor del täckta av vegetation. Betestrycket är lägre med mer rator av bland annat veke- och/eller knapptåg.

Gårdsmiljön har förändrats, framför allt genom att ladugården har rivits.

Koordinater

RT90 X Y: 6 443 629, 1 323 024

Sweref99 X, Y: 6 439 852, 370 561

Lat, long decimal: 58,081171, 12,804963