Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Gongsebacken, Fötene, Södra Härene

Fr trettio r sedan

28 maj 1986
Nu
29 maj 2012

Gongsebacken, Fötene i Södra Härene socken

Betet ha upphört i denna ekhage men igenväxningen har ännu inte tagit fart på allvar. Gnagspår av ekoxe har nyligen påträffats i området, kanske den enda aktuella lokalen i Västergötland för denna Europas största skalbagge.

Koordinater

RT90 X Y: 6 443 633, 1 323 044

Sweref99 X, Y: 6 439 856, 370 581

Lat, long decimal: 58,081215, 12,805298