Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Gnipebo, Ullasjö

Fr trettio r sedan

23juli 1984
Nu
14 juni 2012

Gnipebo i Ullasjö socken

Små förändringar. Något asp och rönn växer upp. Inget bete vänster om vägen innanför bården av hundkäx (Anthriscus sylvestris).

Koordinater

RT90 X Y: 6 375 165, 1 343 124

Sweref99 X, Y: 6 371 672, 391 463

Lat, long decimal: 57,474670, 13,190086