Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Lygnö, Alingsås

Fr trettio r sedan

31 augusti 1982
Nu
31 aug 2011

Lygnö i Alingsås socken

Småbruket har blivit hästgård. På första bilden ses ett ängsparti nedanför ladugården som slås med lie. Även åkerrenarna slås. Havrenekerna torkas på riastakar.

Andra bilden visar en ombyggd ladugård, bortaget boningshus och ohävdade ängspartier. Stenmuren nedom husen är till stor del dold av uppväxande träd och buskar. Ett träd vid stenmuren har tagits bort. Åkrarna har blivit betesmarker. Stängslet till höger i bilden har dragits längre från vägen. Några träd och ett par tidigare nedbetade hasselbuskar har växt upp.

Koordinater

RT90 X Y: 6 422 039, 1 311 038

Sweref99 X, Y: 6 418 133, 358 841

Lat, long decimal: 57,88268, 12,61937