Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Kullerud, Beateberg

Fr trettio r sedan

23 juli 1985
Nu
9 juli 2012

Kullerud i Beateberg socken

Ungefär samma betestryck vid bägge fototillfällena. Av en björk till vänster återstår nu bara en högstubbe. Till höger om skjulet står en flerstammig klibbal (Alnus glutinosa). I bortre delen av betesmarken har skett en igenväxning.

Koordinater

RT90 X Y: 6 491 644, 1 411 047

Sweref99 X, Y: 6 488 892, 457 956

Lat, long decimal: 58,538503, 14,277820