Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Djupedal, Hällstad

Fr trettio r sedan

15 augusti 1984
Nu
26 augusti 2011

Djupedal i Hällstad socken

Mycket stenig betesmark med spridda högresta enar. Till höger ses ett tätt bestånd av buskformig gråal (Alnus incana). Här och var finns slåttergubbe (Arnica montana) och tuvor med backtimjan (Thymus serpyllum). Betet upphörde några år efter första fotograferingen och har orsakat en kraftig igenväxning.

Koordinater

RT90 X Y: 6 421 763, 1 350 271

Sweref99 X, Y: 6 418 325, 398 052

Lat, long decimal: 57,89508, 13,28017