Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Hand, Tvärred

Fr trettio r sedan

15 maj 1983
Nu
16 maj 2012

Hand i Tvärred socken

Betet har upphört. Stängsel och grind borttagna, men igenväxningen har ännu inte kommit igång. Den vidkroniga eken (4,26 meter i omkrets 2012) har ännu en nådatid innan den kvävs av uppväxande ungträd. Den grova rönnen strax innanför stängslet har avverkats. En stenhög har tillkommit till höger i bilden. Huset i bakgrunden är mer inbäddat i grönska. Mossan har brett ut sig på stenblocket i förgrunden.

Koordinater

RT90 X Y: 6 405 945, 1 349 044

Sweref99 X, Y: 6 402 503, 397 013

Lat, long decimal: 57,752781, 13,269485