Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Östergården Hagaliden, Ödenäs

Fr trettio r sedan

18 juli 2005
Nu
30 juni 2012

Östergården Hagaliden i Ödenäs socken

Den rika förekomsten av slåttergubbe (Arnica montana) var troligen anledningen till att denna betesmark blev fotograferad. Vid nästa besök 1992 var marken stadd i igenväxning. Denna blev inte långvarig, men räckte för att beståndet av slåttergubbe skulle utplånas. Mossorna har expanderat på stenen. Bärriset kring stenblocket är frodigast under igenväxningen men har sedan försvunnit. Eken har ökat synbart i grovlek och mäter 2,52 meter i omkrets 2012. Byggnaden till höger om eken var en vedbod som byggts om till en gäststuga på den gamla grunden.

Flera bilder härifrån på föregående sida.

Koordinater

RT90 X Y: 6 415 357, 1 307 533

Sweref99 X, Y: 6 411 414, 355 417

Lat, long decimal: 57,821290, 12,565771