Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Olstorp, Algutstorp

Fr trettio r sedan

22 juni 1984
Nu
26 juni 2012

Olstorp i Algutstorp socken

Första bilden: Ungdjuren vadar i ohävdsvegetation av skogsnäva (Geranium sylvaticum) och hundkäx (Anthriscus sylvestris). Vid denna tid fanns ännu den i landskapet sällsynta ormroten (Bistorta vivipara) kvar på ett par ställen i området. Detta var ett av de sista åren med betesdjur i hagen. Först på senaste år har djuren återkommit. Som ses så är betestrycket svagt.

Koordinater

RT90 X Y: 6 438 089, 1 325 527

Sweref99 X, Y: 6 434 346, 373 128

Lat, long decimal: 58,032489, 12,851438