Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Gåshult, Bredared

Fr trettio r sedan

5 juni 1986
Nu
30 juni 2012

Gåshult i Bredared socken

Första bilden visar en artrik betesmark där slåttern pågick långt fram i tiden. Den betades ett par veckor på våren och en tid på hösten. Denna hävd bevarade slåtterfloran väl. Här fanns den tidigblommande formerna av fältgentiana (Gentianella campestris) och brudsporre (Gymnadenia conopsea). Numera tycks blomsterprakten ha avtagit. Det kan bero på ändrad hävd, variationer mellan åren eller att den senare bilden är tagen nästan en månad senare.

Koordinater

RT90 X Y: 6 418 528, 1 320 838

Sweref99 X, Y: 6 414 742, 368 676

Lat, long decimal: 57,855240, 12,786960