Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Källstorp, Örslösa

Fr trettio r sedan

2 sept 1985
Nu
29 aug 2011

Källstorp i Örslösa socken

Den första bilden är tagen fyra dagar senare på året än den andra men växtligheten i vattnet är mycket grönare på den första. Betestrycket betydligt hårdare 1985 än 2011. Enarna täcker 2011 en betydligt större del av ön än tidgare. Till höger syns en klibbal (Alnus glutinosa).

Koordinater

RT90 X Y: 6 490 330, 1 331 614

Sweref99 X, Y: 6 486 626, 378 586

Lat, long decimal: 58,50327, 12,91642