Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Sämsjön, Vegby, Södra Säm

Fr trettio r sedan

3 juni 1985
Nu
24 maj 2012

Sämsjön, Vegby i Södra Säm socken

Bete förekommer fortfarande vid stranden men det är knappt märkbart på vegetationen. Djuren betar hellre på torrare mark i fållan.

Koordinater

RT90 X Y: 6 397 385, 1 355 851

Sweref99 X, Y: 6 394 029, 403 918

Lat, long decimal: 57,678227, 13,388835