Mulens marker Föregående sida Nästa sida

Ambjörntorp, Algutstorp

Fr trettio r sedan

30 juni 1983
Nu
23 augusti 2012

Ambjörntorp i Algutstorp socken

Mjölkkor, som syns på första bilden, ersattes med amkor i augusti 1998. Betestrycket är något högre vid det senare fototillfället. På den senare bilden ses ett par raserade stenmurar som antyder en gammal fägata.

Koordinater

RT90 X Y: 6 437 618, 1 325 047

Sweref99 X, Y: 6 433 869, 372 654

Lat, long decimal: 58,028077, 12,843674